Kalendarzyk listkowy

Kalendarium 12 miesięczne
54 x 85 mm lub 65 x 95 mm,
nadruk dwukolorowy
lub czterokolorowy na papierze
kredowym lub kartonie.

Dwustronnie foliowane.

Dowolny nadruk.