Kalendarz ścienny autorski- wielokartkowy

Kalendarze wieloplanszowe
według indywidualnego,
autorskiego projektu.

Dowolnie dobrany format.

Dowolna ilość kart (np.: 6, 7, 12, 13 ....)