Koperta kartonowa 4

315 x 210 x 12 mm

Karton (250g).